رمز

21:21 1401/05/13 | Marl

سلام سلام 

خوبید؟

امدم با یکم رمز خرت و پرت

لایک کن تا بازم بزارم 

 

 

 

خوب اول به شارژ گوشیت نگاه کن و یکانشو در نظر بگیر هرچی یکان شارژ گوشیت بود . تو همون کس هستی😚

 

 

۰ = کاگامی 

۱= مرینت 

2 = گابریل 

۳= الیا

4= نینو

۵  = ادرین( میان شانس)

6 = رز

۷ = لیدی باگ 

8 = کت نوار ( خر شانس)

۹= کاگامی

 

 

خودم : گابی  

 

چرا همش من گابریل هستم تو کامنت ها بگید بازم بزارم و بگید کدوم شدید