قوانین نویسندگان

14:13 1400/08/24 | yalda

با ادب باشید.

گفتمان سر بزنین هر از گاهی

فونتتون بالای ۱۶نباشه

اول پستتون عکس یا کاور باشه وگرنه موقت میشه

منحرفی نذارین

اگر دو هفته فعالیت نکنین حذف میشین (اگه یه وقت خواستید جایی برید که برای ۲ هفته نبودید بیایین گفتمانم)